ستاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تكميل پروژه مجتمع ورزشي دانشگاه کلید خورد

1396/03/21


دانشگاه صنعتي اميركبير و يك شركت مهندسي بخش خصوصي به منظور تكميل سالن ورزشي چندمنظوره اين دانشگاه توافق نامه همكاري امضا كردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر :براساس اين توافق نامه همكاري كه به امضاي سيد احمد معتمدي رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير و حميدرضا صمدي (از دانش‌آموختگان امیرکبیر) مديرعامل شركت اورند پيشرو رسيده است، نماينده بخش خصوصي در قالب فعاليت هاي خيريه براي تكميل سالن ورزشي چندمنظوره دانشگاه اقدام خواهد كرد.
اين سالن به مساحت يك هزار و 750 متر مربع به صورت سرپوشيده در طبقه فوقاني مجتمع ورزشي دانشگاه صنعتي اميركبير واقع شده است و به عنوان زميني براي تمرين و مسابقات سالني از جمله فوتسال، واليبال، بسكتبال و ديگر ورزش هاي درون سالني مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
با توافق طرفين همچنين مقرر شد اين سالن ورزشي چندمنظوره به نام فرد خير سازنده آن نامگذاري شود و هرگونه تغيير نام و كاربري، مشروط به موافقت خير باشد.

شماره تماس دفتر ستاد خیرین:
تلفن: 64545830-021 فکس: 66495830-021
آدرس پست الکترونیکی: nikookaran@aut.ac.ir

نشانی دفتر ستاد خیرین:
تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
ساختمان فارابی، طبقه هفتم