ستاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افتتاح احداث خوابگاه جدید دخترانه دانشگاه

1396/03/21


کلنگ احداث خوابگاه جدید دخترانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکتراحمد متعمدی رئیس دانشگاه، مهندس حسن رفتاری از فارغ التحصیلان دانشگاه که هزینه ساخت این خوابگاه را تقبل کرده است و جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه به زمین زده شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این خیر فارغ التحصیل به همراه دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرار است روند ساخت یک خوابگاه دخترانه جدید در این دانشگاه را آغاز کند.
این خوابگاه در زمینی متعلق به دانشگاه با زیر بنایی حدود 4 هزار مترمربع طراحی و ساخته خواهد شد.
ظرفیت خوابگاه مذکور حدود 250 نفر است و در 9 طبقه طراحی و ساخته می شود.

شماره تماس دفتر ستاد خیرین:
تلفن: 64545830-021 فکس: 66495830-021
آدرس پست الکترونیکی: nikookaran@aut.ac.ir

نشانی دفتر ستاد خیرین:
تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
ساختمان فارابی، طبقه هفتم