ستاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حاجیه خانم خدیجه اسلامی

 


سرکار خانم خدیجه اسلامی، نیکوکار بزرگواری که در تأمین 1000تختخواب فلزی دوطبقه برای خوابگاه های شهیدان شرفی، عصاری، مرادی، احمدی و طرحچی اهتمام ارزنده‌ای ورزیده‌اند.

شماره تماس دفتر ستاد خیرین:
تلفن: 64545830-021 فکس: 66495830-021
آدرس پست الکترونیکی: nikookaran@aut.ac.ir

نشانی دفتر ستاد خیرین:
تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
ساختمان فارابی، طبقه هفتم