ستاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندس حسن رفتاری

 


- دانش‌آموخته مهندسی راه و ساختمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

- مالک ساختمان پالادیوم

- تامین کننده هزینه ساخت خوابگاه دخترانه حسن رفتاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

شماره تماس دفتر ستاد خیرین:
تلفن: 64545830-021 فکس: 66495830-021
آدرس پست الکترونیکی: nikookaran@aut.ac.ir

نشانی دفتر ستاد خیرین:
تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
ساختمان فارابی، طبقه هفتم