ستاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید عبدالرضا موسوی

 


- مالک هواپیمایی زاگرس

- مالک هتل داریوش و پارک دلفین‌های کیش

- مشارکت در احداث ساختمان جدید دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

شماره تماس دفتر ستاد خیرین:
تلفن: 64545830-021 فکس: 66495830-021
آدرس پست الکترونیکی: nikookaran@aut.ac.ir

نشانی دفتر ستاد خیرین:
تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
ساختمان فارابی، طبقه هفتم