ستاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندس کاظم قلم‌چی

 


- موسس بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام)

- مشارکت در خرید خوابگاه دخترانه بنیاد قلم چی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

شماره تماس دفتر ستاد خیرین:
تلفن: 64545830-021 فکس: 66495830-021
آدرس پست الکترونیکی: nikookaran@aut.ac.ir

نشانی دفتر ستاد خیرین:
تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
ساختمان فارابی، طبقه هفتم