ستاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندس محمدمهدی فنایی

 


- دانش‌آموخته مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

- مالک شرکت الکترو کویر با حدود 400 نفر پرسنل مستقیم و حدود 1000 نفر پرسنل غیر مستقیم

- تامین مالی پروژه‌های رباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

حمایت مالی و معنوی از جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

شماره تماس دفتر ستاد خیرین:
تلفن: 64545830-021 فکس: 66495830-021
آدرس پست الکترونیکی: nikookaran@aut.ac.ir

نشانی دفتر ستاد خیرین:
تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
ساختمان فارابی، طبقه هفتم