ستاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امیر حسین‌زادگان

 


- مالک انتشارات ققنوس

- ساخت استراحتگاه دختران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

شماره تماس دفتر ستاد خیرین:
تلفن: 64545830-021 فکس: 66495830-021
آدرس پست الکترونیکی: nikookaran@aut.ac.ir

نشانی دفتر ستاد خیرین:
تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
ساختمان فارابی، طبقه هفتم