ستاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر ایرج شریفی آل آقا

 


تفاهم نامه همکاری اهدای یک قطعه زمین واقع در شمال کشور به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (جهت امور رفاهی دانشگاهیان) توسط جناب آقای «دکتر ایرج شریفی آل آقا»

شماره تماس دفتر ستاد خیرین:
تلفن: 64545830-021 فکس: 66495830-021
آدرس پست الکترونیکی: nikookaran@aut.ac.ir

نشانی دفتر ستاد خیرین:
تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
ساختمان فارابی، طبقه هفتم